slika2
slika3

O platformi

TiPra.me je online platforma namijenjena svima koji žele pratiti kako se provode zakoni o mladima u Bosni i Hercegovini. TiPra.me daje uvid u to kako se implementiraju politike prema mladima na svim nivoima u Bosni i Hercegovini. Politika prema mladima predstavlja ukupne institucionalne mehanizme brige vlasti o mladima.
TiPra.me, zapravo, pomaže u tome da otkloni zablude ili predrasude o nekoj instituciji ili izabranom zvaničniku koliko radi ili ne radi za dobrobit mladih ljudi, tj. koliko su podaci koji se predstavljaju u javnosti tačni.
Institut za razvoj mladih KULT već deset godina neprestano prati i analizira politike prema mladima u BiH tako što prikuplja zvanične podatke iz ove oblasti, tj. podatke o institucionalnim mehanizmima zasnovanim na zakonima o mladima u BiH kao i međunarodnim standardima i preporukama.

Za pretraživanje rezultata dovoljno je koristiti jedan od filtera.
NAPOMENA: Ukoliko se u filterima odaberu nespojive stvari, npr. gradonačelnik/ca i ministarstvo ili ministar/ica i općina/grad nije moguće dobiti rezultate.

Metodologija

Podaci prema kojima TiPra.me računa naklonjenost institucija prema mladima prikupljeni su neposredno od institucija. Institut za razvoj mladih KULT dostavio je svim institucijama koje imaju zakonske obaveze prema mladima (više od 220 institucija) upitnik koji su institucije same popunjavale i dostavljale Institutu na godišnjem nivou. Institucije su klasificirane na osnovu svoje zakonske nadležnosti i djelokruga u:
- primarno nadležna entitetska i kantonalna ministarstva s koordinirajućom ulogom koja su zakonski nosioci aktivnosti u oblasti mladih;
- ostala ministarstva (entitetska i kantonalna) koja u svom djelokrugu imaju neku od oblasti značajnu za mlade i
- lokalne uprave i samouprave (općine, gradove).
Za svaku od ovih klasa kreirani su prilagođeni upitnici koji obuhvataju parametre koji daju prikaz da li i u kojoj mjeri institucije ispunjavaju zakonske obaveze u oblasti mladih. Svaki odgovor koji je označen kao potvrdan institucija je obavezna dostaviti dokaz (službeni dokument) o postojanju određenog mehanizma. Ako institucija nije dostavila popunjeni upitnik za određenu godinu, na platformi TiPra.me označena je kao institucija koja nema institucionalne mehanizme za brigu o mladima, odnosno naklonjenost institucije za tu godinu platforma boduje sa 0 bodova. Zbog toga procentualna naklonjenost institucije prema mladima ne mora nužno označavati stvarno stanje, već stanje prema podacima koje su institucije dostavile Institutu.