Federalno ministarstvo prostornog uređenja / 2014

Kontakt osobaAida Dervišević
Telefon033/ 726 - 500
Emailaida.dervisevic@fmpu.gov.ba
Webwww.fmpu.gov.ba
OrganizacijaFederalno ministarstvo prostornog uređenja
RukovodilacRadivojević Desnica
StrankaStranka demokratske akcije
Budžet (KM)6.528.185,00
Godina2014
1.1 Ima li institucija program za mlade?NE
Priloženi dokument
1.2 Ukoliko ne, postoji li aktivnost na izradi?DA
Priloženi dokument
1.3 Koliki je budžet institucije za navedenu godinu za provođenje programa za mlade?0,00
Priloženi dokument
1.4 Postoji li izvještaj o provođenju?NE
Priloženi dokument
1.5 Postoji li dodjela nepovratnih sredstava mladima (u okviru ili van programa)?NE
Priloženi dokument
1.6 Postoji li javni poziv za dodjelu nepovratnih sredstava u skladu sa zakonima o mladima?NE
Priloženi dokument
1.7 Postoje li kriteriji za dodjelu nepovratnih sredstava sa zakonima o mladima?NE
Priloženi dokument
1.8 Postoji li transparentna objava korisnika/ca nepovratnih sredstava za mlade?NE
Priloženi dokument
1.9 Postoji li praćenje realizacije utroška dodijeljenih nepovratnih sredstava?NE
Priloženi dokument
Datum kreiranja2019-10-24 07:45:17
Datum ažuriranja2019-10-24 07:45:17