TiPra Rukovodioce

#RukovodilacNaziv institucijeNaklonjenost prema mladima (%) 
  
181Goran Bulajić Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko - dobojskog kantona0%
182Goran KaradžićOpština Čajniče32%
183Goran BorojevićOpština Kneževo5%
184Goran BroćetaOpština Drvar5%
185Goran MutabdžijaMinistarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske0%
186Goran OpsenicaMinistarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi Hercegovačko - neretvanske županije/kantona0%
187Goran SavićOpština Ribnik31%
188Gordana Nakić Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije16%
189Gordana OršolićMinistarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko - podrinjskog kantona Goražde0%
190Greta KunaMinistarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa Srednjobosanskog kantona0%
191Hajrudin HadžidedićOpćina Odžak1%
192Halil TuzlićOpćina Breza17%
193Hamdija LipovačaMinistarstvo unutrašnjih poslova Unsko - sanskog kantona0%
194Hamdo EjubovićOpćina Hadžići17%
195Haris BašićMinistarstvo privrede Kantona Sarajevo 60%
196Hasan MuratovićGrad Živinice35%
197Hasan AjkunićOpćina Bugojno25%
198Hasan FehratovićMinistarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona0%
199Hasan TanovićOpćina Novo Sarajevo19%
200Hašim MujanovićOpćina Zavidovići46%