TiPra Rukovodioce

#RukovodilacNaziv institucijeNaklonjenost prema mladima (%) 
  
181Greta KunaMinistarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa Srednjobosanskog kantona0%
182Hajrudin HadžidedićOpćina Odžak1%
183Halil TuzlićOpćina Breza17%
184Hamdija LipovačaMinistarstvo unutrašnjih poslova Unsko - sanskog kantona0%
185Hamdo EjubovićOpćina Hadžići12%
186Haris BašićMinistarstvo privrede Kantona Sarajevo 60%
187Hasan MuratovićOpćina Živinice35%
188Hasan AjkunićOpćina Bugojno25%
189Hasan FehratovićMinistarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona0%
190Hasan TanovićOpćina Novo Sarajevo22%
191Hašim MujanovićOpćina Zavidovići46%
192Hazim KapićMinistarstvo zdravstva, rada i socijalne politike Unsko - sanskog kantona0%
193Helena Lončar Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke 0%
194Hikmet HodžićMinistarstvo graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hercegbosanske županije0%
195Himzo SmajićMinistarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko - dobojskog kantona0%
196Husein TopčagićMinistarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona0%
197Husejin SmajlovićGrad Zenica26%
198Huso SušićOpćina Donji Vakuf0%
199Ibrahim HadžibajrićOpćina Stari Grad 68%
200Ibrahim KajtazovićMinistarstvo zdravstva, rada i socijalne politike Unsko - sanskog kantona0%