TiPra Rukovodioce

#RukovodilacNaziv institucijeNaklonjenost prema mladima (%) 
  
141Đemil UgarakMInistarstvo za privredu Zeničko - dobojskog kantona 0%
142Đorđe MilićevićOpština Šamac 19%
143Đorđe PopovićMinistarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske0%
144Đuro TopićOpćina Orašje18%
145Edin TerzićMinistarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko - dobojskog kantona0%
146Edin AjanovićMinistarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona0%
147Edin BehrićJedinstveni općinski organ uprave Općine Velika Kladuša24%
148Edin BuševacMinistarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona0%
149Edin DelićOpćina Lukavac39%
150Edin HozanOpćina Jajce22%
151Edin SmajićOpćina Vogošća19%
152Edis DervišagićGrad Gradačac20%
153Edita ĐapoFederalno ministarstvo okoliša i turizma1%
154Eldar LokmićMinistarstvo zdravstva Kantona Sarajevo0%
155Elvir HadžiomerovićOpština Vukosavlje2%
156Elvir Kazazović Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo12%
157Elvir RožnjakovićMinistarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona0%
158Elvira DilberovićFederalno ministarstvo obrazovanja i nauke42%
159Elvis BektićMinistarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona0%
160Emdžad GalijaševićGrad Bihać18%