TiPra Rukovodioce

#RukovodilacNaziv institucijeNaklonjenost prema mladima (%) 
  
161Emir BubaloOpćina Konjic0%
162Emir Hrenovica Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo 0%
163Emir HujdurovićMinistarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona0%
164Emira Tanović - MikulecMinistarstvo zdravstva Kantona Sarajevo0%
165Eniz Halilović Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko - podrinjskog kantona Goražde0%
166Enver BijedićFederalno ministarstvo prometa i komunikacija0%
167Enver HadžiahmetovićMinistarstvo komunalne privrede,infrastrukture,prostornog uređenja,građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo67%
168Ernest ImamovićGrad Goražde61%
169Ervin BibanovićMinistarstvo unutrašnjih poslova Unsko - sanskog kantona0%
170Esed Kadrić Brčko Distrikt BiH13%
171Esed RadeljašMinistarstvo za privredu Bosansko - podrinjskog kantona Goražde0%
172Fadil ImširovićGrad Gradačac42%
173Fahrudin BrkićMinistarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko - dobojskog kantona0%
174Fahrudin OručevićMinistarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo0%
175Faris HasanbegovićJedinstveni općinski organ uprave Općine Sanski Most42%
176Feliks VidovićMinistarstvo unutarnjih poslova Srednjobosanskog kantona1%
177Fikret AbdićJedinstveni općinski organ uprave Općine Velika Kladuša7%
178Fuad KasumovićGrad Zenica5%
179Gojko KličkovićOpština Krupa na Uni0%
180Gojko ŠebezOpština Kupres RS3%