TiPra Rukovodioce

#RukovodilacNaziv institucijeNaklonjenost prema mladima (%) 
  
1Slavena VojinovićMinistarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona0%
2Rusmir MesihovićFederalno ministarstvo zdravstva0%
3Hikmet HodžićMinistarstvo graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hercegbosanske županije0%
4Josip MartićFederalno ministarstvo prostornog uređenja0%
5Mirsad GluhićMinistarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona0%
6Osman PuškarMinistarstvo privrede Tuzlanskog kantona0%
7Nijaz MusićMinistarstvo za unutrašnje poslove Bosansko - podrinjskog kantona Goražde0%
8Goran OpsenicaMinistarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi Hercegovačko - neretvanske županije/kantona0%
9Željko LaketićMinistarstvo privrede - gospodarstva Hercegovačko - neretvanske županije/kantona0%
10Ivica BrešićMinistarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije 0%
11Stjepan KrasićMinistarstvo prometa i veza Hercegovačko - neretvanske županije/kantona0%
12Fahrudin BrkićMinistarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko - dobojskog kantona0%
13Hazim KapićMinistarstvo zdravstva, rada i socijalne politike Unsko - sanskog kantona0%
14Nikola ArsenićMinistarstvo unutrašnjih poslova Zeničko - dobojskog kantona0%
15Ajdin TeletovićMinistarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša Hercegovačko - neretvanske županije/kantona0%
16Gojko KličkovićOpština Krupa na Uni0%
17Admir HuskanovićMinistarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona0%
18Alija KusurMinistarstvo prometa, veza, turizma i zaštite okoliša Županije Posavske0%
19Samir SedićMinistarstvo privrede Unsko - sanskog kantona0%
20Dragan PolimanacMInistarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Unsko - sanskog kantona0%