Adil Osmanović

#OrganizacijaGodina 
1Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine2015
2Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine2016
3Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine2017
4Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine2018
5Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine2019