Adnan Alagić

#OrganizacijaGodina 
1Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko - sanskog Kantona2019
2Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko - sanskog Kantona2020
3Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko - sanskog Kantona2021