Četvorka NiP, NS, SDP i NBL

Vizuelni prikaz naklonjenosti prema mladima po godinama