Srpska demokratska stranka

#OrganizacijaGodina 
1Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske2012
2Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske2012
3Opština Ugljevik2012
4Opštinska uprava Opštine Vlasenica2012
5Opština Ljubinje2012
6Gradska uprava Grada Bijeljina2012
7Grad Doboj2012
8Opština Petrovo2012
9Opština Rogatica2012
10Opština Istočni Stari Grad2012
11Opština Čajniče2012
12Opština Lopare2012
13Opština Višegrad2012
14Opština Gacko 2012
15Opština Istočna Ilidža2012
16Opština Teslić2012
17Opština Kostajnica2012
18Opština Kozarska Dubica2012
19Opština Krupa na Uni2012
20Grad Gradiška2012