Srpska demokratska stranka

#OrganizacijaGodina 
181Opština Petrovo2018
182Opština Teslić2018
183Opština Sokolac2018
184Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske2019
185Opština Istočna Ilidža2019
186Opština Čajniče2019
187Opština Istočni Stari Grad2019
188Opština Berkovići 2019
189Gradska uprava Grada Bijeljina2019
190Opština Gacko 2019
191Opština Kostajnica2019
192Opština Istočni Mostar2019
193Opština Lopare2019
194Opština Osmaci2019
195Opština Ugljevik2019
196Opština Petrovo2019
197Opština Teslić2019
198Opština Sokolac2019
199Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske2020
200Opština Teslić2020