Srpska demokratska stranka

#OrganizacijaGodina 
61Opštinska uprava Han Pijesak2013
62Opština Sokolac2013
63Grad Istočno Sarajevo2013
64Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske2014
65Gradska uprava Grada Bijeljina2014
66Opština Lopare2014
67Opština Berkovići 2014
68Opština Čajniče2014
69Opština Donji Žabar2014
70Opština Istočna Ilidža2014
71Opština Istočni Stari Grad2014
72Opština Istočno Novo Sarajevo2014
73Opština Kostajnica2014
74Opština Ljubinje2014
75Opština Novo Goražde2014
76Opštinska uprava Opštine Prnjavor2014
77Opština Trnovo RS2014
78Opštinska uprava Opštine Vlasenica2014
79Opština Petrovo2014
80Opština Rogatica2014