Srpska demokratska stranka

#OrganizacijaGodina 
101Opština Trnovo RS2015
102Opština Krupa na Uni2015
103Opštinska uprava Han Pijesak2015
104Opština Istočna Ilidža2015
105Opština Nevesinje2015
106Opštinska uprava Opštine Prnjavor2015
107Gradska uprava Grada Bijeljina2015
108Opština Čajniče2015
109Opština Višegrad2015
110Opština Osmaci2015
111Opština Pale2015
112Opština Kozarska Dubica2015
113Opština Rogatica2015
114Opština Ljubinje2015
115Opština Lopare2015
116Opština Šekovići2015
117Grad Doboj2015
118Opština Petrovo2015
119Opština Gacko 2015
120Opština Teslić2015