Zavičajni socijaldemokrati - Mile Marčeta

#OrganizacijaGodina 
1Opština Istočni Drvar2015
2Opština Istočni Drvar2016
3Opština Istočni Drvar2017
4Opština Istočni Drvar2018
5Opština Istočni Drvar2019
6Opština Istočni Drvar2020