Stranka za Bosnu i Hercegovinu

#OrganizacijaGodina 
1Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo2012
2Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona2012
3Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona2013
4Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo2013
5Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko - podrinjskog Kantona Goražde2014
6Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo2014
7Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona2014
8Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona2014
9Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko - podrinjskog Kantona Goražde2015
10Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko - podrinjskog Kantona Goražde2016
11Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona2016
12Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko - podrinjskog Kantona Goražde2017
13Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona2017
14Općina Zavidovići2017
15Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko - podrinjskog Kantona Goražde2018
16Općina Zavidovići2018
17Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona2019
18Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko - dobojskog kantona2019
19Općina Zavidovići2019
20Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko - dobojskog kantona2020