Bosanskohercegovačka patriotska stranka Sefer Halilović

#OrganizacijaGodina 
1Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo2012
2Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo2013
3Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona2013
4Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo2014
5Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona2015
6Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona2015
7Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona2016
8Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona2017