Demokratska fronta

#OrganizacijaGodina 
1Federalno ministarstvo zdravstva2012
2Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova2012
3Federalno ministarstvo zdravstva2013
4Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova2013
5Federalno ministarstvo zdravstva2014
6Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova2014
7Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko - dobojskog kantona2015
8Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo2015
9Ministarstvo zdravstva Zeničko - dobojskog kantona2015
10Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo2015
11Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova2015
12Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo2015
13Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo2015
14Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona2015
15Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike Unsko - sanskog kantona2018
16Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko - podrinjskog Kantona Goražde2019
17Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo2019
18Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona2019
19Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko - podrinjskog Kantona Goražde2020
20Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona2021