Partija demokratskog progresa

#OrganizacijaGodina 
1Grad Trebinje2012
2Grad Istočno Sarajevo2012
3Grad Trebinje2013
4Grad Trebinje2014
5Grad Trebinje2015
6Grad Trebinje2016
7Opština Kotor Varoš2017
8Grad Istočno Sarajevo2017
9Opština Kotor Varoš2018
10Grad Istočno Sarajevo2018
11Opština Kotor Varoš2019
12Grad Istočno Sarajevo2019
13Opština Kotor Varoš2020
14Grad Banja Luka2020
15Grad Banja Luka2021
16Opština Kotor Varoš2021