Bosanska stranka

#OrganizacijaGodina 
1Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo2012
2Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo2013
3Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo2014
4Ministarstvo za privredu Bosansko - podrinjskog kantona Goražde2015