A-SDA Pokret za modernu i aktivnu Krajinu

#OrganizacijaGodina 
1Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko - sanskog kantona2018
2Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko - sanskog kantona2018
3Grad Bihać2018
4Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko - sanskog kantona2019
5Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko - sanskog kantona2019
6Grad Bihać2019
7Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko - sanskog kantona2020
8Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko - sanskog kantona2020
9Grad Bihać2020