Stranka za bolje Goražde

#OrganizacijaGodina 
1Ministarstvo za privredu Bosansko - podrinjskog kantona Goražde2018
2Općina Foča - Ustikolina2020