Narod i Pravda

#OrganizacijaGodina 
1Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo2019
2Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo2019
3Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo 2019
4Općina Ilidža2020
5Općina Novo Sarajevo2020