MIP BPKG(BOSS) / 2015

Kontakt osobaEmir Hodović
Telefon038/ 228 - 640
Email/
Webwww.mp.bpkg.gov.ba
OrganizacijaMinistarstvo za privredu Bosansko - podrinjskog kantona Goražde
RukovodilacRadeljaš Esed
StrankaBosanska stranka
Budžet (KM)0,00
Godina2015
1.1 Ima li institucija program za mlade?NE
Priloženi dokument
1.2 Ukoliko ne, postoji li aktivnost na izradi?NE
Priloženi dokument
1.3 Koliki je budžet institucije za navedenu godinu za provođenje programa za mlade?0,00
Priloženi dokument
1.4 Postoji li izvještaj o provođenju?NE
Priloženi dokument
1.5 Postoji li dodjela nepovratnih sredstava mladima (u okviru ili van programa)?NE
Priloženi dokument
1.6 Postoji li javni poziv za dodjelu nepovratnih sredstava u skladu sa zakonima o mladima?NE
Priloženi dokument
1.7 Postoje li kriteriji za dodjelu nepovratnih sredstava sa zakonima o mladima?NE
Priloženi dokument
1.8 Postoji li transparentna objava korisnika/ca nepovratnih sredstava za mlade?NE
Priloženi dokument
1.9 Postoji li praćenje realizacije utroška dodijeljenih nepovratnih sredstava?NE
Priloženi dokument
Datum kreiranja2020-01-21 13:43:29
Datum ažuriranja2020-01-21 13:43:29