Min za odgoj i obrazovanje KS(NiP) / 2021

Kontakt osobaMelisa Mizdrak
Telefon033/562-262
Email[email protected]
Webwww.mo.ks.gov.ba
OrganizacijaMinistarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo
RukovodilacHota-Muminović Naida
StrankaNarod i Pravda
Budžet (KM)15.357.954,00
Godina2021
1.1 Ima li institucija program za mlade?NE
Priloženi dokument
1.2 Ukoliko ne, postoji li aktivnost na izradi?NE
Priloženi dokument
1.3 Koliki je budžet institucije za navedenu godinu za provođenje programa za mlade?460.772,00
Priloženi dokument
1.4 Postoji li izvještaj o provođenju?DA
Priloženi dokument
1.5 Postoji li dodjela nepovratnih sredstava mladima (u okviru ili van programa)?DA
Priloženi dokumentJavni poziv za prikupljaje zahtjeva.pdf
1.6 Postoji li javni poziv za dodjelu nepovratnih sredstava u skladu sa zakonima o mladima?DA
Priloženi dokumentjavni poziv za zahtjeve iz oblasti inkluzivnog obrazovanja.pdf
1.7 Postoje li kriteriji za dodjelu nepovratnih sredstava sa zakonima o mladima?DA
Priloženi dokument
1.8 Postoji li transparentna objava korisnika/ca nepovratnih sredstava za mlade?DA
Priloženi dokumentodluka o utvrđivanju konačne liste.pdf
1.9 Postoji li praćenje realizacije utroška dodijeljenih nepovratnih sredstava?DA
Priloženi dokument
Datum kreiranja2022-07-13 14:24:45
Datum ažuriranja2022-07-14 06:41:25