Srpska demokratska stranka

Naziv strankeSrpska demokratska stranka
Skračeni nazivSDS
Naklonjenost prema mladima (%)18%
Logo