Demokratski narodni savez

Naziv strankeDemokratski narodni savez
Skračeni nazivDNS
Naklonjenost prema mladima (%)11%
Logo