Hrvatska demokratska zajednica 1990

Naziv strankeHrvatska demokratska zajednica 1990
Skračeni nazivHDZ 1990
Naklonjenost prema mladima (%)3%
Logo