Laburistička stranka Bosne i Hercegovine

Naziv strankeLaburistička stranka Bosne i Hercegovine
Skračeni nazivLS BiH
Naklonjenost prema mladima (%)5%
Logo