Hrvatska seljačka stranka Bosne i Hercegovine

Naziv strankeHrvatska seljačka stranka Bosne i Hercegovine
Skračeni nazivHSS BiH
Naklonjenost prema mladima (%)2%
Logo