A-SDA Pokret za modernu i aktivnu Krajinu

Naziv strankeA-SDA Pokret za modernu i aktivnu Krajinu
Skračeni nazivA-SDA PoMAK
Naklonjenost prema mladima (%)24%
Logo