Socijaldemokratska unija Bosne i Hercegovine

Naziv strankeSocijaldemokratska unija Bosne i Hercegovine
Skračeni nazivSDU BiH
Naklonjenost prema mladima (%)0%
Logo