Trojka - SDP, NiP, Naša stranka

Naziv strankeTrojka - SDP, NiP, Naša stranka
Skračeni nazivTrojka
Naklonjenost prema mladima (%)16%
Logo